KIRJELDUSED

Sukeldujad suhtlevad rahvusvahelises "sukeldujate" keeles ning sellepärast on kursuste nimetused jäetud teadlikult tõlkimata - osad nimetused lihtsalt ei kõla või pole nendele piisavalt täpset vastet eesti keeles võimalik leida.